ชี้ช่องรวย! “นาซา” จัดประกวดออกแบบ “ส้วมบนดวงจันทร์” รางวัลเงินสดกว่าล้านบาท

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ นาซา เชิญชวนนักออกแบบทั่วโลกเข้าร่วมโครงการ “Lunar Loo Challenge” หรือการประกวดออกแบบ “ส้วมบนดวงจันทร์” เพื่อใช้ในภารกิจ Artemis หรือภารกิจสำรวจดวงจันทร์ ที่จะเริ่มขึ้นในปี 2024 โดยมีเงินรางวัล 35,000 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 1 ล้านบาท สำหรับมอบให้กับผู้ที่ชนะการประกวด 3 อันดับ

แม้ว่าที่ผ่านมา สถานีอวกาศนานาชาติจะมีห้องส้วมใช้แล้วตั้งแต่ทศวรรษ 1990s แต่ก็เป็นส้วมที่ใช้ยาก มีความวุ่นวายและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ขณะเดียวกัน ส้วมแบบใหม่ที่เรียกว่า “ระบบจัดการของเสียเพื่อคนทุกกลุ่ม” (Universal Waste Management System) ก็มีกำหนดติดตั้งภายในปีนี้ แต่เป็นส้วมที่ออกแบบสำหรับใช้ในสภาวะไร้น้ำหนักในอวกาศ ไม่ใช่สำหรับในสภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์

เพราะฉะนั้น โจทย์สำหรับโครงการ “Lunar Loo Challenge” ก็คือ ส้วมที่สามารถใช้ได้บนพื้นผิวของดวงจันทร์ และต้องมีขนาดเล็กพอที่จะติดตั้งในยานสำรวจดวงจันทร์ นอกจากนี้ นักออกแบบต้องคิดค้นหาวิธีการเก็บกักสิ่งปฏิกูล เช่น ปัสสาวะ อุจจาระ อาเจียน และประจำเดือน รวมทั้งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งในสภาวะไร้น้ำหนักและในสภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ด้วย

นาซาเชื่อว่า เงินรางวัลจะสามารถดึงดูดให้ผู้ที่เข้าร่วมการประกวดได้แชร์แนวคิดและวิธีการที่แปลกใหม่และแตกต่างในการแก้ปัญหาการเก็บกักสิ่งปฏิกูลของมนุษย์ขณะที่อยู่ในอวกาศได้ นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนยังสามารถเข้าร่วมการประกวดได้ แต่จะได้รับรางวัลที่ไม่ใช่เงินสดแทน

สำหรับเกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณภาพ ความเป็นไปได้ แนวโน้มที่งานออกแบบจะสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ในช่วง 2 – 3 ปี และความคิดสร้างสรรค์ ทีมนักออกแบบสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ถึงวันที่ 17 ส.ค. โดยจะมีการประกาศผลผู้ชนะที่เป็นผู้ใหญ่ ในวันที่ 30 ก.ย. ส่วนผู้ชนะที่เป็นเด็กและเยาวชน จะมีการประกาศผลในวันที่ 20 ต.ค.