การตลาดออนไลน์ Mandala Analytics พบ Insight อะไร..?เกี่ยวกับ “ปาท่องโก๋การบิน

การตลาดออนไลน์ Mandala Analytics พบ Insight อะไร..?เกี่ยวกับ “ปาท่องโก๋การบิน เห็นภาพแล้วหิวเลยกับปาท่องโก๋การบินไทย 3 ตัว 50 บาท แถมสังขยามันม่วงด้วยนะ ซึ่ง ณ วันนี้ถ้าจะกินก็จะต้องอดทนต่อคิวกันแล้วหละ กับ Case Study วันหยุดกับการเรียนรู้ Mandala Social Listening Analytics ที่ดีที่สุดแล้วหละ ที่เข้าไปจับ Insight ว่า ปาท่องโก๋การบินไทย มันมีอะไรให้เราเรียนรู้บ้าง ?